Samling av avløpsvann, Huseby- Linnes vestre

I frukt og grønnsak kommunen Lier ønsket innbyggere og grunneierer å få samlet og håndtert avløpsvannet fra produksjon og boliger.

 

Sammen med den lokale Entreprenøren Ivar Tanum AS tok vi fatt på prosjektet med å samle avløpsvann fra Boliger/Bygg. Bakgrunnen for dette var at med få unntak at eksisterende avløshåndtering enten gikk til slamavskillere i dårlig tilstand, eller til ukjente resipienter som lokale bekker etc

 

Kommunen og grunneier ønsket at det skulle være minimalt med graving for å unngå å skader vekstområder, samt at området er arkeologisk interessant

Utførende entreprenører hadde frie rammer for trasevalg for å finne mest optimal løsning.

Det ble tatt utgangspunkt i et samlestrekk hvor alle stikkledninger skulle tilkobles, hvor hver enkelt bolig/bygg hadde egen pumpekum som matet hovedstrekket.

Med noen få unntak ble stikkledninger inn til boliger utført med Ø40 SDR11 i varerør, og hovedstrekket i sin helhet ble lagt med en Ø63 SDR7,4 levert av Hallingplast.

 

Hele anlegget frem til pumpekummene ble helsveiset med slik at det ble en varig og solid løsning.

 

Totalt lengde på boring er i underkant av 2500m. 

 

Et sted må man starte.

Hele traseen ble delt opp i 14 delstrekk, i lengder fra 100- 240 m. Vi laget en plan for oppstilling slik at boreriggen kunne mer eller mindre vris 180 eller 90 grader for å ta fatt på et nytt strekk. På den måten sparte vi mye tid og energi på å flytte riggen unødvendig, samt at det sparte jordet for unødvendig belastning. Rørene ble dratt ut fra kveiler fortløpende og lagt klare til inntrekking. Rørene som var ferdig trukket ble sveiset sammen med elektromuffer,  i små groper.

 

Effektivt:

Alle boringene ble ferdig på 14 arbeidsdager, på grunn av koronasituasjonen samtidig med prosjektet var det kun en mann fra holland boring som utførte boringene. Normalt sett med fullt borelag, kan man teoretisk klare en produksjon på 250-300 meter pr. dag med tilsvarende dimensjon. 

 

 

Forundersøkelser og “know how”:

Grunnforholdene er avgjørende i hvilket som helst prosjekt med styrt boring. I dette prosjektet bestod grunnforholdene i hovedsak av sand. Som følge av at dette var tidvis lange strekk og at det var små ledninger med begrenset bruddstyrke var det svært viktig å ha en borevæske med gode ytelser. Med ytelser menes at den skal først og fremst være transportbåndet for utborede masser og at det må holde hullet åpent til ledningen er etablert. Det er også en sekundærfunksjon at det skal få friksjonen mellom medierøret og massene det bores i ned til et minimum. En kan tenke at når vi har boret 200 m så skal det som bores ut av piloten og boreutstyret i front, transporteres tilbake til riggen uten at borevæsken velger å gå 2 m opp og komme ut på bakken rett over piloten. 

På fagspråket heter dette en “Frac out”, dvs at bakken rundt borehodet gir etter pga trykket som kreves for å dytte massene tilbake til boreriggen. Fracout forebygges ved å vite hva slags masser vi borer i og at det prosjekteres med tilstrekkelig overdekning. Man må selvfølgelig ha en god del kunnskap om hva en skal ha i borevæsken

 

Slik fungerer styrt boring:

Boreriggen stilles opp i ønsket trase og starter med Pilotboring.

Pilotboring er første steg i å etablere en ledning . I piloten sitter det en sonde som peiles og som kontinuerlig sender data til operatøren i boreriggen. Data består av fall i %, rotasjonsretning på piloten og dybde fra terreng og ned til piloten. Dybden leses normal av hver 3 meter, og blir målt inn med gps for senere produksjon av kart og ledningdata.

Etterhvert som man borer fremover kommer man til ønsket sluttpunkt. Piloten blir koblet av og ofte blir en rømmer montert før man starter inntrekking av røret.Rømmeren roteres og trekkes tilbake til boreriggen. Borevæske blir kontinuerlig pumpet ned når vi borer for å transportere masser, stabilisere hullet og smøre røret. 

 

Target steering når man borer alene