Boring under Glomma

Kunde: Telenor Avidi, Fredrikstad ved Geir Kvalsvik

Utfordring: Legge kabel under Glomma

Telenor Avidi skulle føre fram TV og bredbåndskabel i Fredrikstadområdet. For å få fram signaler hadde de behov for å føre kabel over Glomma. På grunn av skipstrafikk og oppankring, var det ikke tillatt å legge kabel på grunnere enn 2 meter nede i elvebunnen.

Retningsstyrt, horisontalboring også under kanaler og elver

Nedenfor ser du Lisleby på motsatt side av Glomma. 9 stk. Ø40 mm (1991) kabeltrekkerør ble boret 240 meter under Glomma. Ledningen ble lagt 4 meter under elvebunn og vanndypet var opptil 27 meter på det dypeste. Vårt eget utstyr med kabelsonde ble benyttet for nøyaktig navigering på stor dyp.

Hva var alternativet til boringen?

Alternativet var å grave en 6 kilometer lang kanal rundt Lisleby, hengekabel under Fredrikstadbrua og grave tilsvarende på andre siden.

Styrt boring ble valgt som eneste økonomiske alternativ.


Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om styrt boring.