Boring under E18

Grimstad kommune ønsket å legge ny spillvannsledning under E-18 ved Frivoldveien. Prosjektet var organisert som et spesialentreprise som skulle utføres av en spesialentreprenør. Spillvannsledningen var av type Ø355 mm PE100 SDR11 med PP-kappe levert av Hallingplast AS. Borelengden ble 51 meter.

Fra hammerboring til styrt boring

Oppdraget var i første omgang tenkt gjennomført ved hammerboring siden det høyst sannsynlig var fjell i tiltenkt trase. Kostnad ca kr 200.000,- Etter en befaring hvor kun vi var tilstede ble det av oss foreslått en omlegging av trase og å endre metode til Styrt Boring. Kostnad ca kr 70.000,-

Oppdraget ble utført som styrt boring i et godt samarbeide med ansatte fra Grimstad kommune.


Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre tjenester.