Verdal 2002 Retningsstyrt boring

Utfordring

Verdal kommune skulle øke kapasiteten på overvanns-systemet fra Verdal sentrum. Overvannet skulle føres ut i Verdalselva.

Ledningen skulle legges med et fall på 1/100 og terrengdyp 13 meter.


Alternativer

Grave 1200 meter rundt en ås i trafikkerte sentrumsgater eller styrt boring 120 meterunder åsen direkte ut i elva. Valget var nnlysende.

Borriggen står i posisjon for boring av piloten gjennom åsen ut ut i Verdalselva på andre siden.Til venstre klargjøres opprømmeren og røret trekkes inn gjennom åsryggen over.


Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre tjenester.