Nye avløpsledninger og renere elv på Øya i Trondheim

På Øya i Trondheim var det tidligere en felles avløpsledning som samlet vann fra Øya, Singsaker og deler av Midtbyen. Vannet ble ført fra fem pumpestasjoner som lå plassert ved elva. Avløpsordningen fungerte ikke optimalt, hverken for rens av vann eller for de som betjente pumpestasjonene. På dager med kraftig regnskyll ble det også registrert betydelige utslipp i Nidelven. 

Trondheim kommune bestemte seg derfor for å sette i gang tiltak for å forbedre situasjonen, og høsten 2017 startet arbeidet med å bytte ut pumpestasjonene og legge ny avløpsledning langs elva. Byggherre for prosjektet var Trondheim kommune. Holland Boring AS, med Dovre Entreprenør AS som underentreprenør, fikk oppdraget med å legge nye avløpsledninger til den nye pumpestasjonen

Arbeid utført med hensyn til omgivelsene

De fem pumpestasjonene ble erstattet med én. Den nye pumpestasjonen ble utformet slik at den passet inn i omgivelsene, med et stort takareal som nå kan benyttes av publikum som et utsiktspunkt over Nidelva og byen.

Den nye avløpsledningen og pumpestasjonen sørger for en renere elv, men det slutter heller ikke her. Ved å bruke styrt boring hadde vi også muligheten til å legge nye avløpsledninger med minimalt med graving, og uten større inngrep i nærmiljøet. 

Etter tre uker var 585 meter inntrekking av ø400 spillvann lagt. Arbeidet ble avsluttet klokka 03:30 på natta. Dagen etter ble vi ferdig med gjenfylling og tilbakeføring. Noen dager senere var det utøverne i Trondheim Marathon som skulle frem i traseen og på riggeplassene!

 

 

Enda et vellykket prosjekt for oss i Holland Boring AS

Tiltakene og utbedringen av avløpsordningen i Trondheim har ført til bedre kapasitet, redusert forurensning av elva og bedre arbeidsvilkår for de som betjener pumpestasjonene. Det anser vi i Holland Boring AS som et vellykket prosjekt og et godt stykke arbeid. Vi takker for tilliten fra våre samarbeidspartnere, og ser fram til hva de neste prosjektene blir!