Vi borer under våtmarksområdene

Vi har en meget lang merittliste og det vil nok føre for langt å redegjøre for alle disse. Vi har et utall av veikryssinger, boret under jernbanen, under Ilene Naturreservat, boret for ledninger i bysentra, boret under parker i bysentra og under drensledninger på dyrkede arealer. Du kan lese om noen av våre oppdrag på undersidene til denne siden.

Bildet viser deler av Ilene Naturreservat ved Tønsberg hvor vi boret under fuglenes hekkingsområde som du ser på bildet, og over på andre siden hvor det er dyrket mark.
Broen over bekken er en del av kysstien som går gjennom naturskjønne våtmarksområder opp til Aulielva. Et område der er vel verdt å besøke.

Våtmarker og fuglelivet

Som våtmarksområde regnes blant annet grunne kystpartien og strandenger.

Våtmark er produktive naturtyper med rikt plante og dyreliv. Flere av våtmarksområdene i Norge deriblant Ilene i Vestfold er nøkkelområder for store mengder ender, gjess og vadefugler.

Vi disponerer over en teknologi som muliggjør grøfter uten graving og som ikke forstyrrer naturen og dyrelivet i det området vi ønsker å trekke rør for utvikling av bærekraftig industri i omkringliggende områder.