Utblokking for fornyelse av gamle rør i Vestfold og Tønsberg

Før eller siden må kommunale ledninger byttes ut med nye. Heldigvis finnes det gode alternative løsninger til graving hvor det tradisjonelt sett har vært en stor og omfattende arbeidsoppgave.


Miljøvennlig og økonomsisk bytte av gamle rør

Utblokking er en miljøvennlig og effektiv metode for å skifte ut gamle rør på. Her slipper man å fjerne eksisterende grøntområde og andre nærliggende infrastruktur som asfalt eller belegningsstein. Dette gjør utblokking til en gunstig løsning for mange som ønsker å erstatte gamle rør, enten offentlig eller privat. Tenker du økonomisk kan utblokking være et billigere alternativ for utskiftning av gamle rør.


Hvordan fungerer bursting?

Utblokking kalles også for bursting. Metoden handler om først å trykke stenger gjennom eksisterende ledninger, for deretter å montere på et trekkehode som vanligvis er større enn det eksisterende røret. Dernest festes det nye røret med en trekknippel bak trekkehodet og stengene trekkes tilbake ved hjelp av en hydraulisk drevet trekkemaskin (Grudoburst). Trekkehodet knuser de gamle rørene samtidig som røret trekkes inn. Dette kan trekkes inn ett eller flere nye rør.


Fungerer godt for gamle og nedslitte rørnett

Dette er en metode som er egnet for erstatning av gamle og gjengrodde rørnett. Det kan være et godt alternativ når strømperenovering ikke er mulig. Det er ikke bare en metode for gamle rørnett, men også for å øke kapasiteten på eksisterende rør rør.

Ønsker du å vite mer om utblokking eller bursting for fornyelse av gamle rør? Ikke nøl med å ta kontakt!

Vi har over 40 års erfaring fra graving og fornying av rørnett.