Styrt boring i løsmasser

Bildet over viser en boring i Grimstad under E18 av en spillvannsledning. Piloten er styrt under veien og kommer ut som planlagt på andre siden av E18 rett under streken som vær merket på forhånd. Boringen gjennomført i 2012. For mer informasjon om dette oppdraget: Under E18


Når konvensjonell graving er umulig

Styrt boring i løsmasser er en hyppig anvendt metode ved etablering av VA-ledninger på steder hvor det ikke er mulig å benytte konvensjonell graving. Dette kan være under veier, elver over våtsmarkområder og andre steder hvor graving ville bli uforholdsmessig dyrt. Som eksempel kan vi nevne boring av overvannsledning ved selvfall for Sande kommune gjennom en ås og ut i elva. En løsning som ville vært umulig å grave siden dybden ble over 15 meter.


Styrt boring i praksis

Ved styrt boring plasseres riggen på bakken et stykke bak startpunktet for boringen. Dette for at vi skal få mulighet til å kjøre ned borstange i rett høyde og posisjon. Bare i unntaksvis er det behov for å plassere riggen i en startgrop. Vi unngår på denne måte etablering av kostbar boregrop. Riggen plasseres altså bak startgropen som ofte er kumgrop og borehodet styres til riktig posisjon i startgropen. I bakkant av borehodet er det en sonde som sender signaler om dybde og posisjon til et peileapparat. På denne måte følges borehodets posisjon langs hele boretraseen. Borehodet kan styres i riktig posisjon både vertikalt og horisontalt.


Video

En animasjonsvideo som viser hvordan styrt boring foregår og hvordan vi først borer en pilot, mellomrømmer hullet og til og avslutter med opprømming til full størrelse på hullet og inntrekking av røret.


Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre tjenester.