«All Terrain»-boring for å løse problemet med overvann

Mange norske kommuner sliter med overvann, spesielt utsatt er tettbebyggelser. Tidligere dimensjonerte og lokale bekker, har ikke nok kapasitet til å avlaste overvannet, dermed gjelder det å finne en god løsning til nærmeste elvedrag hvor graving ikke er et alternativ.

Styrt AT-boring kan derfor være en optimal løsning, siden metoden tillater en å bore gjennom høydedrag med vanskelige og harde masser og på denne måten lede vannet vekk fra bebyggelsen og rett ut i elva.

- AT-boring for kombinerte masser

Holland Boring var tidlig ute med å benytte en videreutviklet metode av konvensjonell styrt boring. Dette er en metode hvor man bygger på tradisjonell styrt boring i løsmasser, ved hjelp av doble borstenger. Dette muliggjør kontrollert styring i kurve også i harde masser og fjell.


Les mer om AT-boring i Arve Hansens artikkel.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt overvannsproblem?


Ta kontakt i dag for et uforpliktende pristilbud.