Rørpressing i Vestfold og Tønsberg

Bildetekst: Bildet er hentet fra rørpressing på Gardermoen. Dimensjon: Ø813 mm. Fire kryssinger på henholdsvis 37, 36, 33 og 33 meter. Arbeidet ble utført i 2011 i forbindelse med utbygging og utvidelser på Gardermoen OSL Terminal.

Egenutviklede løsninger

Gjennom mange års erfaring med tradisjonell rørtrykking har utstyret vi benytter blitt komplettert med egenutviklede løsninger. Et eksempel på dette er navboreriggen hvor vi kan presse stålrør helt opptil 813 mm. Vi har også løsninger for å presse rør opp til 1600 mm


Nøyaktig metode for å presse stålrør

Hvis grunnforholdene er egnet for det, kjenner vi til metoder som svært nøyaktig og kontrollert, kan presse stålrør med garantert fall helt ned til 2 til 3 promille. For å minimere de miljømessige konsekvenser og risikoen for setninger i utsatte områder kan det på stedet støpes senkbrønner og utstyret monteres ned i senkbrønn og pressingen gjennomføres fra senkbrønnen. Dette er metoder hvor vi leier inn samarbeidspartnere i inn og utland.

Unngå setninger ved å benytte stålrørspressing

Metoden går også under betegnelsen stålrørpressing. En av fordelene ved stålrørspressing er at faren for setninger er betydelig redusert eller fraværende siden massene transporteres ut gjennom røret ved hjelp av en skrue (Naver). Det skjer ingen massfortrengning som ved for eksempel utblokking av eksisterende rør.


Egnet for flere bruksområder

Rørpressing kan benyttes ved kryssing av jernbane, flyplasser, under bygninger, elver, veier og parkområder. I mange tilfeller kan arbeidet gjennomføres uten trafikken på jernbanene eller veien må stanses.


Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud.