Konvensjonell fjellboring

Hammerboring som metode benyttes også ved boring i fjell. Metoden er svært effektiv. (Vi benytter også en senkborhammer ved styrt boring i fjell; AT-boring). Metoden som beskrives på denne siden omhandler konvensjonell hammerboring i fjell hvor det bores i rett linje fra A til B. Riggen som benyttes er i hovedsak beregnet for horisontal boring. Vi borer dimensjoner mellom fra 165 meter og i lengder opp mot 700 meter.


Metoden

Riggen heises ned i boregrop eller lignende. Riggen plasseres ca. 1.40 meter under underkant rør som skal bores. Ved dype boregroper er det viktig at gropene sikres. Riggen trenger ikke bakspenn, da hammeren overfører kraften til borekrone foran på borestrengen. Det benyttes høytrykksluft for å drive borehammeren. Ellers drives selve boreriggen med eget hydraulisk aggregat.

Hindringer som "armert" betong og stål spunt, er ikke borbart. Etter hvert som det bores inn, skrus massene ut av borehullet.


Ansett

Boregropens lengde og bredde er 7 x 3 m. Maskinen settes så nærme boregropens vegg som mulig. Riktig og nøyaktig innstilling av maskinen er viktig, da dette vil være avhengig av kravet til avvik på boringen. Hvis borekronen kommer fra løse masser og inn på skrått fjell, kan avvik likevel oppstå.


Forundersøkelser

Det er viktig å vite hvilke type masser man skal bore i. Fjellkvalitet, løse eller harde masser, bløte masser, rørdiameter etc. vil påvirke maks borelengde, slitasje og inndrift.


Fordelen ved fjellboring

Kan også utføres på korte lengder

Unngå sprengning av dype grøfter i fjell

Benyttes til forsering av uønskede hindringer som fjell, blokk og morene.

Ansett nærme kryssingen

Liten tilrigging / plass

Trenger gjennom de fleste type masser

Trenger nødvendigvis ikke mottaksgrop

Forholdsvis sikker metode

Massene skrus ut av varerøret under boringen

Lengder opp til 700 meter