Hammerboring i kombinasjonsmasser (Fjell og løsmasser)

Metoden muliggjør boring med stålrør i kombinasjonsmasser av fjell og løsmasser. Her etableres nye rør uten å sprenge eller grave. Hammerboring er effektiv på masser bestående av stein og pukk, unntatt fyllmasser som inneholder jernskrot eller armeringsstål. Dette er en metode godt egnet for boring i harde og vanskelige masser under jernbaner og og veier. Boring av stålrør opp til 813 mm. Hammerboring med stålrør er ikke egnet for lengder over ca. 50 meter


Hammerboring i fjell

Ved boring i massivt fjell hvor det ikke er behov for stålrør kan man bore over lange strekk opp til 600 meter.

Hør med oss i dag om hammerboring


Skal du bore i vanskelige masser over korte strekk som består av både fjell og løsmasser kan hammerboring med stålrør være riktig metode. Likeledes hvis du skal bore over lange strekk bestående av massivt fjell. Vi bistår gjerne med vår erfaring hva angår valg av metode.


Hør med oss i dag hvis du ønsker å vite mer om vår hammerboring.