Referanser

Øvre Eiker kommune

Første oppdrag er for Øvre Eiker kommune med AT-boring. Vi borer 280 meter i morenemasser og blokkstein. Det trekkes inn en overvannsledning Ø400 mm PE100 SDR11. Jobben avsluttet i jan 2014.

Tønsberg Kommune

Retningsstyrt boring med spillvansledning
Ø200 mm med fall 1/100

Sande Kommune

AT-boring i fjell. Boreprofil med kurve på 200 meter
Retningsstyrt boring VA-ledninger
i vanskelig leirgrunn

Grimstad kommune


Retningsstyrt boring VA-ledninger

Veidekke

Pressing av stålrør og styrt boring under E18. Utført i 2012. Rørdimensjon opp til Ø711 mm. Overvannsledninger og trekkerør for kabel. Hammerboring av stålrør ble også utført i vår regi.

Stokke Kommune

Relining med Omega-liner avløpsledning
Ø160mm, samt retningsstyrt boring

Telenor

Retningsstyrt boring diverse strekninger i
Porsgerunn, Kristiansand, Fredrikstad og Tønsberg

Skagerak Naturgass AS

Retningsstyrt boring i Tønsberg, Sandefjord, Drammen, Porsgrunn, Skien. Oppdrag utført over mange år. Også i 2012. Gassledninger

Notodden Kommune

Retningsstyrt boring,
vannledning

Jernbaneverket

Retningsstyr boring og naverboring.
Diverse strekninger på Østlandet