Bred erfaring og høy kunnskap på vårt felt

Det kreves lang erfaring og høy kunnskap for å kunne ta avgjørelser om hva som er den beste løsningen for hvert enkelt prosjekt. Det er ikke alltid at det nyeste og dyreste utstyret er det beste for å få jobben gjort. I de fleste tilfeller er det kjennskap til maskinene og verktøyet, kunnskap og erfaring som fører til de beste løsningene.

Holland Boring AS har siden oppstarten på slutten av 70-tallet utført utallige oppdrag, i både våtmark, naturreservater, under jernbaner og i bykjerner, og har den kunnskapen og erfaringen som trengs for å utføre de fleste boreoppdrag, uansett hvordan terrenget ser ut.

Riktig utstyr for hvert enkelt prosjekt

Det krever erfaring og kompetanse for å vite hvilket utstyr som passer best til hvert enkelt prosjekt. Noen ganger er det mest hensiktsmessig å bruke det mest moderne og nyeste utstyret, andre ganger er det en gammel og solid motor.

En dieseldrevet Perkins-motor med 12 000 timer i drift er kanskje ikke det første folk tenker på når de tenker på boring og miljø i dag, men når man for eksempel skal legge 200 meter med rør på én dag, så er 50 liter dieselbruk og en driftssikker maskin et godt alternativ for denne typen oppdrag. Det er ikke alltid vi tar i bruk den eldste Perkins-motoren, men noen ganger er den fortsatt den beste løsningen – og da velger vi den!

Det som har utviklet seg mest i vår bransje er navigasjonsutstyret og bruk av GPS under boring. Dette sørger for en kontrollert boring, god oversikt og målinger. Det er et stadig større krav til dokumentasjon og innmåling ved boring, og med GPS kan dette måles fortløpende mens vi borer. Moderne utstyr gjør i dag at en person kan betjene maskin og utføre boreoppdrag alene.

 

 

Vi har reservemaskiner og eget delelager

Å ha tilgang til riktig utstyr for hvert enkelt oppdrag er avgjørende for vår drift.  Det kan føre til store konsekvenser dersom en styrt borerigg stopper. Hvis borstenger og rør blir stående i bakken, kan det raskt skape problemer og føre til store uforutsette utgifter. Derfor er det viktig å ha en relevant maskinpark, kompetanse og tilgang til et eget delelager, slik at vi kan komme i gang med boringen igjen så raskt som mulig.

Har vi ikke det utstyret som trengs for å fullføre prosjektet på riktig måte, så leier vi inn det vi trenger. Et godt resultat og fornøyde kunder er vår førsteprioritet.

Alltid styrt boring der det ligger til rette for det

Styrt boring er alltid løsningen framfor graving på de prosjektene der det ligger til rette for det. Ved styrt boring føres en borstang under bakken via en prosjektert trasé, nøye styrt og sikret av en av våre flinke kontrollører oppe på bakken. Denne metoden er velegnet for boring under for eksempel veier, jernbaner, vann og dyrket mark. Det er fordi terrenget ikke tar skade ved styrt boring, og dreneringer får være i fred. I tillegg slipper du masseforflytning og kjøring med flere tunge maskiner ute på jordene.


Klikk her for å se video fra et prosjekt hvor vi utfører styrt fjellboring i Sande. 


Hva som er den beste løsningen for ditt prosjekt vil alltid variere, basert på hva som skal utføres og terrenget som vi skal jobbe i. Heldigvis er vi i Holland Boring AS eksperter på styrt boring, og vil alltid finne den løsningen som er mest hensiktsmessig for våre kunder og nærmiljøet.

 

Har du behov for styrt boring på ditt prosjekt?

Holland Boring AS er eksperter på styrt boring på steder hvor det enten er vanskelig eller kostbart å benytte konvensjonell graving. Du kan lese og se bilder fra noen av våre utførte oppdrag her.


Vi har ansvarsrett klasse 3 for både prosjekterende og utførende på vannforsynings- og avløpsanlegg, og utfører gjerne prosjekter som totalentreprise direkte i samarbeid med byggherre. Dette er spesielt aktuelt der byggherre vet omtrent hvordan ting skal løses og er engasjert selv uten bruk av eksterne rådgivere. Vi vil jobbe for å få til en best mulig optimal løsning i hvert prosjekt.


Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg og ditt prosjekt med den beste løsningen for boring.