Miljøpolicy

Vann._litenjpg.jpg

Bevisst streben etter å effektivisere og redusere forbruket av naturressurser, å velge naturvennlige alternativer og påvirke leverandører og kunder til det samme. Velge utstyr og metode som ivaretar miljøet.


Alle våre medarbeidere skal være gode miljøambassadører og benytte enhver anledning til å forebygge forurening.


"Vi skal finne praktiske, gjennomførbare løsninger som verner om miljøet innenfor rammen av Holland Boring AS virksomhetsområde."